Övriga

MASSAGE, REGRESSIONER, AVSLAPPNINGSTERAPI,


MASSAGE

Massage ger inte bara genomströmning av blodflödet, utan även avslappning som gör att vi mår bra efter en massage.
Det finns en mängd olika massager. Det mesta jag gör är avslappningsmassage, som får en avstressningsverkan och går djupt in i musklerna, utan att ta i för kung och fosterland. I massagen sker en stimmulering av muskelfästen och muskler så att nervtrådar felbelastningar har en chans att komma tillbaka till normala lägen.

En del olika påverkningar t.ex. förslitningar kan få en genomströmning så att blodcirkulationen kommer igång. Och belägningar har en chans att komma loss och sköljas ut.
Inte alla typer brosk t.ex. kan inte brytas ner på detta sätt. Det är mycket toxiner som lösgöres och kan komma ut ur kroppen. Det är alltid viktigt att dricka mycket vatten efter en massage eller annan behandling. Vattnet hjälper till att skölja ut slagg som samlats i kroppen.REGRESSIONER

Används i olika syften. Om man har ett problem t.ex. fobier eller andra typer av rädslor kan man göra en regression. Att gå in i rädslan och ta reda på var den kommer ifrån. Det kan vara en mycket gammal rädsla som kommer av en händelse från tidigare liv eller från barndomen.

Vi kan också gå in i en regression för att se vad vi varit i tidigare liv. Detta i sin tur kan bli en aha upplevelse för många, varför du har ett visst beteendemönster. Du har kanske ont i en axel eller ett knä, du har kanske blivit skadad i ett tidigare liv. Det är mycket som kan komma upp i en regression.

Med hjälp av regressioner kan man gå in i mobbningsminnen och panikångest som är mycket obehagliga i resten av sitt liv. Det är fin känsla att gå in i dessa minnen, och läka ut den smärtan som finns där.

Detta är bara en del som vi kan göra i en regression. Med bara nyfikenhet och intresse kan vi ta reda på vad vi kan ta nytta av i detta livet.

Om du känner att det hänt något i ditt nuvarande liv, som känns som om det hindrar dig nu i ditt liv i nuläge, det kan vara ett trauma, som du låst in och kommer inte ihåg vad det handlar om. Du har en känsla av något du har upplevt, men bara vet att det är något som gör sig påmint om, men du vet inte vad. En sådan händelse är mycket svår att bearbeta och läka om vi inte går in i och plockar fram det i dagen, och utifrån den vinklingen (regressionen) kan ta reda på vad vi ska börja nysta och läka och förlåta. Förlåta kan vara svårt att förstå i denna situation.

Jag har själv gjort detta och vet hur det har varit innan jag fick veta vad som stört mig i alla år.Det trauma som var inlåst i mitt cellminne, gjorde sig påmind om i många av mitt nuvarande livs situationer. Och det är svårt att gå vidare och komma över detta.

Om jag inte träffat min vän och healer "Manda" hade jag inte kommit så långt i min utveckling som jag gjort. TACK MANDA om du läser detta. Du har gjort mig en STOR tjänst. Med ditt tålamod och envetenhet.

 

REGRESSIONER

Används i olika syften. Om man har ett problem t.ex. fobier eller andra typer av rädslor kan man göra en regression. Att gå in i rädslan och ta reda på var den kommer ifrån. Det kan vara en mycket gammal rädsla som kommer av en händelse från tidigare liv eller från barndomen.

Vi kan också gå in i en regression för att se vad vi varit i tidigare liv. Detta i sin tur kan bli en aha upplevelse för många, varför du har ett visst beteendemönster. Du har kanske ont i en axel eller ett knä, du har kanske blivit skadad i ett tidigare liv. Det är mycket som kan komma upp i en regression.

Med hjälp av regressioner kan man gå in i mobbningsminnen och panikångest som är mycket obehagliga i resten av sitt liv. Det är fin känsla att gå in i dessa minnen, och läka ut den smärtan som finns där.

Detta är bara en del som vi kan göra i en regression. Med bara nyfikenhet och intresse kan vi ta reda på vad vi kan ta nytta av i detta livet.

Om du känner att det hänt något i ditt nuvarande liv, som känns som om det hindrar dig nu i ditt liv i nuläge, det kan vara ett trauma, som du låst in och kommer inte ihåg vad det handlar om. Du har en känsla av något du har upplevt, men bara vet att det är något som gör sig påmint om, men du vet inte vad. En sådan händelse är mycket svår att bearbeta och läka om vi inte går in i och plockar fram det i dagen, och utifrån den vinklingen (regressionen) kan ta reda på vad vi ska börja nysta och läka och förlåta. Förlåta kan vara svårt att förstå i denna situation.

Jag har själv gjort detta och vet hur det har varit innan jag fick veta vad som stört mig i alla år.Det trauma som var inlåst i mitt cellminne, gjorde sig påmind om i många av mitt nuvarande livs situationer. Och det är svårt att gå vidare och komma över detta.

Om jag inte träffat min vän och healer "Manda" hade jag inte kommit så långt i min utveckling som jag gjort. TACK MANDA om du läser detta. Du har gjort mig en STOR tjänst. Med ditt tålamod och envetenhet.

 


KONSULTATIONER

Jag har börjat med att ge konsultationer per telefon.
Jag har med hjälp av min intiutiva förmåga hjälpt flera av de
människor som kommit till mig eller i min väg och berättat
om sina situationer och problem och på så sätt fått ett nytt
perspektiv i deras livssituation och på deras problem.
Eftersom jag vill ha mer träning så vill jag nå ut till fler på detta sätt.
Telefontid efter 16:00


ATT TA BORT NEGATIVA VÄSEN UR AURAN

Något som alla : de allra flesta: påverkas av är energier. Det finns något som heter Rescue Work. Att rädda energier att nå ljuset. De söker vårt ljus för att få den energi de behöver, ofta vandrar de från person till person av oss människor tills de hittar just den energi den behöver. De vet inte att de egentligen är på andra sidan, men inte gott över. De sätter sig i vår Aura och får näring från oss. Dessa energier påverkar oss på många sätt. En del av oss kan känna av dessa på många sätt. Dessa energier kallar jag för Negativa Väsen. Men det är inte alla som är negativa utan de är vilsna själar och påverkar oss negativt. Vi kan få huvudvärk, känna oss trötta. Många av oss känner inte av dem alls, men de känner skillnaden när jag har tagit bort dem från deras Aura.När behandlingen är klar så lägger jag ett skydd och fyller på med ljus. Så ni kan vara er själva och har motstånd att ta på er nya ”Negativa Väsen” den närmaste tiden.