Vad är meditation?


Meditation är för de flesta stillasittande övningar, men det behöver det inte vara, utan det finns även olika aktiva tekniker som är speciellt skapade för de som har svårt för att sitta stilla.
Många upplever en svårighet i att tömma huvudet på tankar och att det leder till frustration när man inte lyckas. I den aktiva meditationen får kroppen röra sig fritt och du får utlopp för din samlade energi. Stress, kontroll och spänningar blockerar energin som släpps loss i de inledande aktiva övningarna. Dessa kan bestå av olika rörelser som dans, skakningar, ljud och andningsövningar m.m. När energin har släppts loss finns det möjlighet att öppnar upp också för stillheten.

Den ursprungliga meditationen går ut på att man ska sitta stilla med slutna ögon och meditera efter en viss teknik. Det är ett djupt till stånd av total medvetande och inre uppmärksamhet.

Vetenskapen har också upptäckt att meditation har välgörande effekt på både hjärnan och kroppen. Olika mätningar gjorda på människor under djup meditation har visat att blodtrycket normaliseras, hjärt- och pulsverksamheten sjunker och stressnivån minskar.
Man har också fått bevisat att kommunikation mellan de båda hjärnhalvorna fungerar bättre under meditation.

När man mediterar tillsammans blir effekten förstärkt, ett fenomen som har sina förtjänster. Den universella energin finns tillgänglig överallt i kosmos och när vi människor blir mottagliga i meditativt närvarande, så kan vi förstärka denna kraft i vår egen kraftkälla så att den expanderar och blir till en helande influens i atmosfären. Meditation är något mycket enkelt för en människa att uppleva, någonting som händer naturligt när man med sin uppmärksamhet går bakom aktivitetsfältet i sina tankar och bara uppgår i att vara. Du kan och är fri att meditera som Du vill.
Man kan använda enkla universella kvalitéer att tona in på som teknik att komma till det enhetliga varandet i sig själv. Du kan enkelt uppleva meditation genom att återkoppla till din inre kropp.
Klassiska tillämpningar av att meditera är att se ljuset i hjässan, mellan ögonen eller i hjärtat, att se det inre ljuset, att se och uppleva den inre rymden. Återkoppla till källan inom dig själv genom att neutralt bara fästa uppmärksamheten till andningen eller att be en bön för att önska allt liv lycka o välgång. Friheten är Din att åkalla den representant för det gudomliga som du känner för.

Alla människor kan lära sig att meditera. Nybörjare behöver lite hjälp för att hitta en meditationteknik som passar bäst. Det finns en mängd olika meditationstekniker.
Här följer några exempel
* Kroppsmedvetande, där du lär dig att meditera på kroppens form medan du sitter i meditationsställning.
* Andningsmedvetande, där du koncentrerar dig på andningen.
Det är den mest grundläggande metoden som återfinns i meditations traditioner.
* Mantrameditation baserar sig på upprepning av ett ljud - en stavelse, ett ord eller en vers. Det finns olika steg inom Mantrameditation. Det mest kända heter Transcendental Meditation (TM) som bygger på mental upprepning av ett mantra.