SCHAMANSK HEALING

 

Schaman betyder "Den som vet"och" hur man söker"

Schamansk healing är en uråldrig healingmetod. Där man ofta använder man sig av
trumma och skallra. Det är redskap som vibrerar ner i blockeringen
i kroppen och på så sätt löser upp blockeringen och startar en läkning.
Jag som schamanhealer lyssnar och känner in var en blockering eller flera
blockeringar sitter och healingenergin strömma in på dessa platser och startar
en läkande process. Jag balanserar också upp alla chakran i denna behandling.

Med trummans och skallran ljud skapar man en kontakt med kroppen.
Kroppen talar om var en obalansoch en blockering sitter.
Även i schamansk healing använder jag mig av kristallerna. De blir en förstärkare
i healingen.

I en del av schamanarbetet handlar det också om att lösa frågor i ens personliga liv.
Frågor och problem som vi har och inte kan lösa, blir som ett mörkt fält i auran och
en del av kroppen blir nedsatt funktion och därav blir det kraftiga blockeringar.
Ibland tar man frågan och går ut i skogen och naturen och ser vad som dyker upp.
Det låter kraisy, men det är mycket intressant och effektivt.

I en schamansk healing händer det väldigt mycket.
Det gör det i alla healingar, men detta är mer konkret i att du ofta känner svaret i
frågan du ställt, "om du inte pressar fram ett svar du själv vill ha". Ursäkta sarkasmen i
meningen men så fungerar det. Vi har ju ofta stora drömmar och önskningar hur vi vill
ha det. Men i dessa frågor är det för ditt eget bästa syfte.
I t.ex. relationskap om det inte fungerar och det inte är meningen att ni ska fortsätta
tillsammans, utan ni har gjort era läxor tillsammans och det är dax och gå vidare, ska
man ju inte påverka och gå vidare. Men är det däremot meningen att ni ska lösa
problemet, då kommer det troligen upp och på något sätt löser det sig på bästa sätt.

Att väcka shamanen inom mig är nog det mest spännande jag gjort. Att använda nya
effektiva metoder att lösa problem och i olika fråge ställningar. Att arbeta med
kraftdjur eller gå ut i naturen och få svar.
Mina redskap är skallran och trumman. Redskapen sänder vibrationer
ner i obalanserna och skapar läkning och balansering.
Här använder jag också ofta kristallerna.

Hjälpa människor i relationsproblem, och andra frågeställningar är
otroligt givande och stärkande, för både de jag hjälper och för mig
själv.